Skip to content
Wu's Kitchen - San Antonio

Order online for takeout: C21. Shrimp w. Szechuan Style from Wu's Kitchen - San Antonio. Serving the best Chinese in San Antonio, TX.